421 8070

Persónuverndarstefna

Persónuverndarstefna Sporthússins í Reykjanesbæ (Sportvellir ehf. kt. 640712-0820)

Í persónuverndarstefnu Sporthússins í Reykjanesbæ er útskýrt hvaða persónuupplýsingum er safnað, í hvaða tilgangi og hvernig er farið með þær upplýsingar. Þessi persónuverndarstefna gildir um persónugögn og persónuupplýsingar iðkenda og annarra viðskiptavina Sporthússins. Gögnin geta verið á öllum sniðum, t.d. rafræn, skrifleg og í töluðu máli. Þessi persónustefna gildir einnig um CrossFit Suðurnes og Superform sem er rekið undir þaki Sporthússins í Reykjanesbæ.

Persónuupplýsingar eru samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 „upplýsingar um persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling“. Þetta geta t.d. verið upplýsingar eins og kennitala, staðsetningargögn, nafn eða annað sem auðkennir einstakling. Sporthúsinu er annt um persónuvernd þína og virðir rétt þinn til einkalífs. Við tryggjum það að ávallt sé farið að lögum við vinnslu og öflun persónuupplýsinga og er engum gögnum safnað nema viðkomandi hafi gefið sitt samþykki fyrir því. Sama á við um vinnslu persónuupplýsinga um börn.

Persónuupplýsingar sem Sporthúsið safnar

Sporthúsið safnar eftirfarandi upplýsingum um viðskiptavini sína:

  • Nafni
  • Heimilisfangi
  • Kennitölu
  • Símanúmeri
  • Netfangi
  • Upplýsingum um banka-/greiðslukort
  • Augnmynd (aðgangsstýring iðkenda)
  • Upplýsingum um áskriftarsamninga, námskeið og aðra þjónustu sem keypt er í Sporthúsinu

Þessar upplýsingar eru nauðsynlegar fyrir auðkenningu og öryggi iðkenda og annarra viðskiptavina. Í Sporthúsinu eru eftirlitsmyndavélar á tilteknum stöðum. Þær eru til þess að tryggja öryggi viðskiptavina og iðkenda á meðan þeir nýta þá þjónustu sem veitt er ásamt því að gæta hagsmuna Sporthússins. Upptökur úr eftirlitsmyndavélum eru aldrei geymdar lengur en fjórar vikur. Frá þessu geta verið frávik, t.d. ef lagalegar ástæður liggja fyrir.

Notkun og miðlun upplýsinga

Sporthúsið notar persónuupplýsingar viðskiptavina og iðkenda til þess að þjónusta þá, aðstoða og veita úrlausnir í málum þeirra. Þetta á t.d. við um breytingar og endurnýjanir á áskriftarsamningum. Sporthúsið notar einnig persónuupplýsingar í viðskiptalegum tilgangi, t.d. vegna færslu bókhalds og gerð reikninga. Persónuupplýsingar eru einnig notaðar til að kynna markaðsefni fyrir iðkendum, t.d. í síma- eða með tölvupóstsamskiptum. Iðkendur og viðskiptavinir Sporthússins eiga rétt á því að fá ekki sent markaðsefni og skulu þeir hafa samband við Sporthúsið ef þeir óska eftir að fá slíkt efni ekki sent.

Aðgangi að Sporthúsinu er stýrt með augnskanna. Við gerð samnings er tekin augnmynd af iðkendum og þurfa þeir að nota augnskannann við hverja heimsókn í Sporthúsið. Þessar upplýsingar eru geymdar eingöngu af öryggis- og þjónustuástæðum. Sporthúsið miðlar aldrei persónuupplýsingum til þriðja aðila nema með samþykki iðkenda og viðskiptavina sinna. Þeir aðilar sem Sporthúsið getur afhent persónuupplýsingar eftir atvikum eru t.d. vinnuveitendur og stéttarfélög sem krefjast staðfestingar á áskriftarsamningi viðkomandi. Slíkar upplýsingar eru veittar í samræmi við samning iðkenda og viðkomandi félags eða vinnuveitenda.

Sporthúsið áskilur sér einnig þann rétt að miðla persónuupplýsingum til þjónustuaðila og verktaka við vinnu ýmissa verkefna. Einungis nauðsynlegar upplýsingar til vinnslu verkefna eru afhentar. Verktakar og aðrir þjónustuaðilar eru skyldugir til að nota aðeins þær upplýsingar sem þeir hafa aðgang að í framangreindum tilgangi. Ef iðkendur og aðrir viðskiptavinir Sporthússins óska eftir persónuupplýsingum um sig verður viðkomandi að sýna persónuskilríki og vera staddur í Sporthúsinu. Viðkvæmar persónuupplýsingar eru aldrei veittar í gegnum síma eða tölvupóst.

Varðveisla og verndun persónuupplýsinga

Sporthúsið leitast við að halda upplýsingum um iðkendur nákvæmum og uppfærðum. Einnig hvetur Sporthúsið iðkendur sína og viðskiptavini til þess að tilkynna um breytingar sem verða á persónuupplýsingum sínum. Persónuupplýsingar sem Sporthúsið safnar eru geymdar í tölvu og bókhaldskerfi fyrirtækisins. Gögn um viðskiptasögu viðskiptavina eru varðveitt í Microsoft Dynamics Nav tölvukerfi frá Advania og er einnig hýst hjá Advania. Allar persónuupplýsingar eru aðeins geymdar eins lengi og þörf krefur að undanskildum upptökum úr eftirlitsmyndavélum sem eru aðeins geymdar í tiltekinn tíma eins og greint var frá áður.

Mætingar viðskiptavina eru skráðar út frá augnskanna og eru varðveittar í SQL grunni sem er þjónustaður af Securitas og yfirfært í Microsoft Dynamics Nav kerfi Sporthússins. Nauðsynlegt er að geyma persónuupplýsingar iðkenda á meðan þeir eru í viðskiptum við Sporthúsið. Upplýsingar eru geymndar eins lengi og nauðsyn krefur.

Aðgangur að persónuupplýsingum er takmarkaður og er ýtrasta öryggi gætt við verndun og geymslu þeirra. Skriflegir samningar eru allir geymdir í læstu rými sem aðeins tveir starfsmenn hafa aðgang að. Enn takmarkaðri aðgangur er að eftirlitsmyndavélakerfi og upptökum úr því, en aðeins einn starfsmaður hefur aðgang að því kerfi. Sporthúsið áskilur sér þann rétt að afhenda engum né sýna upptökur úr eftirlitsmyndavélakerfi nema lögaðilum ef lagalegar ástæður liggja fyrir.

Þinn réttur

Iðkendur og viðskiptavinir Sporthússins eiga rétt á því að upplýsingar um þá séu leiðréttar ef þess er krafist. Iðkendur eiga einnig rétt á því að andmæla söfnun upplýsinga um þá og geta nýtt sér rétt sinn til að gleymast og fá söfnuðum upplýsingum um sig eytt. Iðkendur og viðskiptavinir eiga einnig rétt á því að fá gögn um sig afhent til skoðunar. Sporthúsið áskilur sér þann rétt að safna ákveðnum upplýsingum sem eru nauðsynlegar til að veita viðskiptavinum sínum þjónustu. Ef óskað er eftir því að persónuupplýsingar séu ekki unnar í markaðslegum tilgangi hefur það ekki áhrif á þá þjónustu sem viðkomandi hefur keypt og á rétt á.

Ef iðkendur og aðrir viðskiptavinir vilja nýta sér þennan rétt sinn skulu þeir óska eftir því sérstaklega við Sporthúsið og skulu þeir geta sagt deili á sér, t.d. með framvísun skilríkja. Þessar kröfur eru einungis til að gæta öryggis og hagsmuna viðskiptavina Sporthússins.

Annað

Sporthúsið áskilur sér þann rétt að breyta þessari persónuverndarstefnu á hvaða tímapunkti sem er.

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þessa persónuverndarstefnu getur þú heimsótt okkur í Dalsmára 9-11, 201 Kópavogi eða sent okkur tölvupóst á dadi@sporthusid.is

Vinsælt

Barnagæslan Krílabær

Námskeið

Ganga frá áskrift

Crossfit

Superform

Unglingaþjálfun

Heimaæfingar

Yoga

Fótbolti